ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่โรงเรียนควรมีครูหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะติดอาวุธ”

ในการตอบสนองไปที่: ครูควรได้รับอนุญาตให้พกปืนที่โรงเรียนหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

Bahasa Indonesia] ภาษาไทย